2019-02-19 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Jianqiang Zhu's] Artilcles List50-watt ytterbium-doped double-clad fiber laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(10): pp.559-559-
 • Qihong Lou, Jun Zhou, Jianqiang Zhu, Zhonglin Wu, Lingfeng Kong, Jingxing Dong, Zhenhuan Ye, Yunrong Wei, Zhijiang Wang
 •  
  Power amplifier for 1064 nm using Yb3+-doped double-clad fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.98-98-
 • Lingfeng Kong, Qihong Lou, Jun Zhou, Zhonglin Wu, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Jianqiang Zhu, Zhijiang Wang
 •  
  A moisture-resistant antireflective coating by sol-gel process for neodymium-doped phosphate laser glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(02): pp.119-121-3
 • Ruijun Liu, Ruoyu Zhan, Yongxing Tang, Jianqiang Zhu
 •  
  Pulse re-shaping by using a liquid crystal spatial light modulator and deflector for producing a specific waveform      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(03): pp.184-186-3
 • Jun Kang, Wei Zhang, Hui Wei, Shaohe Chen, Jianqiang Zhu
 •  
  Approximate formulas of temperature and stress distributions and thermal induced effects in a heat capacity slab laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(06): pp.326-328-3
 • Yue Dong, Jifeng Zu, Liqun Hou, Xianhua Yin, Tao Zhang, Yalong Gu, Zhigang Liu, Jianqiang Zhu
 •  
  Design and application of a laser beam alignment system based on the imaging properties of a multi-pass amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(10): pp.601-604-4
 • Daizhong Liu, Fengnian Lv, Jinzhou Cao, Renfang Xu, Jianqiang Zhu, Dianyuan Fan, Jianbo Xiao, Xiaojun Zhou
 •  
  New method for lightning location using optical ground wire      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(12): pp.712-714-3
 • Zhaoyu Qin, Zhaogu Cheng, Zhiping Zhang, Jianqiang Zhu, Feng Li
 •  
  A novel method of error analysis for opto-mechanical system based on space and time stability      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.9-12-4
 • Taiying Zeng, Hongbiao Huang, Tao Zhang, Jianqiang Zhu
 •  
  Piston phase alignment of tiled grating assemblies by use of temporal coherence of ultra-short pulse      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.25-26-2
 • Xuemei Ma, Jianqiang Zhu
 •  
  Study on the noise from multiple reflections in the high power attenuation system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.29-32-4
 • Xiaoyan Li, Jianqiang Zhu
 •  
  Pages:1 2 3 4 5 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号