2019-01-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Jin Wu's] Artilcles ListHigh repetition rate TEA CO_(2) laser with randomly coded wavelength selection      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(10): pp.601-601-
 • Jin Wu, Chongyi Wan, Rongqing Tan, Donglei Wang, Yongxin Tang
 •  
  Influence of the net gain on characteristic of stochastic resonance in a single-mode laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(06): pp.331-331-
 • Qinghua Cheng, Li Cao, Dahai Xu, Dajin Wu
 •  
  Experimental investigation of the effects of laser parameters on laser propulsion      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.538-538-
 • Ping Gong, Rongqing Tan, Zhiping Tang, Yijun Zheng, Jian Cai, Changjun Ke, Xiaojun Hu, Chongyi Wan, Yanning Yu, Shiming Liu, Jin Wu, Jinwen Zhou, Yan Lv, Guang Zheng
 •  
  The phenomenon of stochastic resonance in a single-mode laser system with an input periodical signal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(06): pp.348-348-
 • Dahai Xu, Li Cao, Dajin Wu, Qinghua Cheng
 •  
  Coupling coefficient for TEA CO2 laser propulsion with variable pulse repetition rate      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(02): pp.99-100-2
 • Yijun Zheng, Rongqing Tan, Donglei Wang, Guang Zheng, Changjun Ke, Kuohai Zhang, Chongyi Wan, Jin Wu
 •  
  Influence of net gain on the statistical fluctuation in a single-mode laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(07): pp.401-403-3
 • Qinghua Cheng, Dahai Xu, Li Cao, Dajin Wu
 •  
  Air-breathing mode laser propulsion with a long-pulse TE CO2 laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(08): pp.771-772-2
 • Jing Chen, Rongqing Tan, Jin Wu, Yuantian Lu, Cheng Xu, Yufeng Zhu
 •  
  Three-dimensional imaging interferometric synthetic aperture ladar      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(09): pp.091101
 • Zhilong Zhao, Jin Wu, Yuanyuan Su, Na Liang, Hongcheng Duan
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号