2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Ping Yu's] Artilcles ListOptical limiting behavior of nano-gold self-assembled multi-wall carbon nanotube      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(05): pp.292-292-
 • Yundong Zhang, Yunjun Zhang, Ping Yuan, Xutao Sun, Jinzhong Xu, Junjie Zhu
 •  
  Space optical remote sensor image motion velocity vector computational modeling, error budget and synthesis      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(07): pp.414-414-
 • Jiaqi Wang, Ping Yu, Changxiang Yan, Jianyue Ren, Bin He
 •  
  Third-order optical nonlinearities of Zn_(1-x)MgxO thin films      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(10): pp.611-611-
 • Naibo Chen, Huizhen Wu, Tianning Xu, Ping Yu, Dongjiang Qiu
 •  
  Transmission characteristics of an excited-state induced dispersion optical filter of rubidium at 775.9 nm      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(05): pp.252-254-3
 • Zhusong He, Yundong Zhang, Shuangqiang Liu, Ping Yuan
 •  
  Nonlinear optical properties of polyaniline composite materials      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(10): pp.599-600-2
 • Lei Ma, Yundong Zhang, Nana Wang, Ping Yuan
 •  
  Fabrication of 3D colloidal photonic crystals in cavity of optical fiber end face      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(05): pp.515-516-2
 • Wenhua Guo, Ming Wang, Ping Yu, Qing Liu
 •  
  Slow light Mach-Zehnder f iber interferometer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(02): pp.021201
 • Yundong Zhang, Jinfang Wang, Xuenan Zhang, Hao Wu, Yuanxue Cai, Jing Zhang, Ping Yuan
 •  
  Gain-assisted optical switching in plasmonic nanocavities      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(02): pp.021301
 • Yun Shen, Guoping Yu, Jiwu Fu, Liner Zou
 •  
  Ultrafast laser ablation size and recast adjustment in dielectrics based on electron dynamics control by pulse train shaping      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(04): pp.041403
 • Chuancai Xu, Lan Jiang, Ni Leng, Yanping Yuan, Pengjun Liu, Cong Wang, Yongfeng Lu
 •  
  Focusing microwaves into subwavelength dimensions with a half-cylindrical hyperlens based on split ring resonators      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081602
 • Guoxing Zheng, Zile Li, Guishan Yuan, Ruiying Zhang, Ping'an He, Xiaochun Dong, Jun Cui, Jiangnan Zhao, Jianping Yun, Song Li
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号