2019-02-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Special issue on photonics based on 2d noncarbon materials]      Year:Editorial for special issue on photonics based on two-dimensional noncarbon materials      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020001
 • Han Zhang, Haibo Zeng, Qiaoliang Bao
 •  
  Highly responsive broadband black phosphorus photodetectors      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020002
 • Yan Liu, Tian Sun, Weiliang Ma, Wenzhi Yu, Shivananju B. Nanjunda, Shaojuan Li, and Qiaoliang Bao
 •  
  All-optical modulator based on MoS2-PVA thin film      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020003
 • Yifang Wang, Kan Wu, Jianping Chen
 •  
  2D noncarbon materials-based nonlinear optical devices for ultrafast photonics [Invited]      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020004
 • Bo Guo
 •  
  Passively Q-switched green laser operation using CdTe/CdS quantum dots (Invited Paper)      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020005
 • Xigun Yan, Saiyu Luo, Bin Xu, Huiying Xu, Zhiping Cai, Jingzhou Li, Hongxing Dong, Long Zhang, Zhengqian Luo
 •  
  Layer-number determination of two-dimensional materials by optical characterization      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020006
 • You Zheng, Changyong Lan, Zhifei Zhou, Xiaoying Hu, Tianying He, and Chun Li
 •  
  Coexistence of bound soliton and harmonic mode-locking soliton in an ultrafast fiber laser based on MoS2-deposited microfiber photonic device      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020008
 • Meng Liu, Aiping Luo, Wencheng Xu, and Zhichao Luo
 •  
  Passive Q-switching in an erbium-doped fiber laser using tungsten sulphoselenide as a saturable absorber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020009
 • H. Ahmad, Z. C. Tiu, and S. I. Ooi
 •  
  High-power all-fiber 1.0/1.5 μm dual-band pulsed MOPA source      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020010
 • Xiaogang Ge, Jun Yu, Weiqi Liu, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Yewang Chen, Peiguang Yan, and Ping Hua
 •  
  516 mW, nanosecond Nd:LuAG laser Q-switched by gold nanorods      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(02): pp.020011
 • Guangju Zhang, Tinghao Liu, Yijie Shen, Chujun Zhao, Bin Huang, Zhe Kang, Guanshi Qin, Qiang Liu, and Xing Fu
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号