2019-02-22 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 04 , Vol.01 , 2003
An investigation of high fractions of metastable helium atoms   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.187-187-
 • X. P. Feng, B. W. James
 •  


  Resonance-enhanced multiphoton ionization of NO via X^(2) → A^(2)Σ transition   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.190-190-
 • Lianshui Zhang, Guiyin Zhang, Xiaodong Yang, Yi Li, Xiaohui Zhao
 •  


  CSO/CTB/BER performances improvement in a bi-directional hybrid DWDM system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.193-193-
 • Hai-Han Lu, Hsu-Hung Huang, Ming-Chuan Wang, Heng-Sheng Su
 •  


  Waveguide structure optimization of arrayed waveguide gratings concatenation in cascaded optical add/drop multiplexers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.196-196-
 • Yuanliang Chu, Hanyi Zhang
 •  


  A novel way to write fiber Bragg gratings with controllable wavelength and chirp using a phase mask   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.199-199-
 • Tigang Ning, Liu Yan, Zhongwei Tan, Li Pei, Yongjun Fu, Shuisheng Jian
 •  


  The application of distributed Raman amplification in an all optical network   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.202-202-
 • Xiaoping Zheng, Feifei Feng, Hanyi Zhang, Yanhe Li
 •  


  Short pulse propagation in dense dispersion compensated systems   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.205-205-
 • Yan Xiao, Shuqin Guo, Wenrui Xue, Zhonghao Li, Guosheng Zhou
 •  


  GVD compensation schemes with considering PMD   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.208-208-
 • Aiying Yang, Anshi Xu, Deming Wu
 •  


  A top-face-sway electromagnetic micromotor   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.211-211-
 • Jingqiu Liang, Zichun Le, Jinsong Yao, Zhiyong Wu, Hongguang Jia, Yihui Wu, Zhi Jia, Qiongying Lu , Ming Xuan, Lijun Wang
 •  


  A theoretical and experimental study on no-guide light pen type 3D-coordinate measurement system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.214-214-
 • Xiaofang Zhang, Xin Yu, Chengzhi Jiang, Baoguang Wang
 •  


  High-speed electrooptical VOA integrated in silicon-on-insulator   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.217-217-
 • Qingfeng Yan, Jinzhong Yu, Jinsong Xia, Zhongli Liu
 •  


  Fabrication of blue LEDs on big chips   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.220-220-
 • Zongyou Yin, Densen Cao, Jingzhi Yin, Yuantao Zhang, Zhengting Li, Guotong Du, Shuren Yang
 •  


  High power wavelength-defined all-fiber Yb^(3+)-doped double clad fiber laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.222-222-
 • Hongxin Su, Kecheng Lu, Peiguang Yan, Yigang Li, Xiaoyi Dong
 •  


  A compact Ti:sapphire femtosecond pulse amplifier without stretcher at high repetition rate   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.225-225-
 • Guanghua Cheng, Lianjun Yu, Yishan Wang, Qing Liu, Guofu Chen, Wei Zhao
 •  


  Theoretical study of laser diodes with double optical feedbacks   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.228-228-
 • Chunlin Wang, Jian Wu, Jintong Lin
 •  


  Laser induced fractal structure on magnetic dielectric thin film   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.231-231-
 • Qihong Lou, Feng Huang
 •  


  Real time monitoring of coating status for microsphere target with digital image difference method   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.234-234-
 • Baixuan Shi, Xiao Huang, Caifeng Li
 •  


  Optical properties and phase-matching in LiInS_(2)   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.237-237-
 • Jinzhe Huang, Deming Ren, Xiaoyong Hu, Yanchen Qu, Yuri Andreev, Pavel Geiko, Anna Shaiduko, Sergey Grechin
 •  


  A new method of binary addition scheme with massive use of non-linear material based system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.241-241-
 • Kuladeep Roy Chowdhury, Sourangshu Mukhopadhyay
 •  


  All-optical switching effect based on azodye-doped polymer thin films   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.243-243-
 • Duanbin Luo, Weilong She, Shuizhu Wu, Fang Zeng, Tian Tang, Shenglan Yao
 •  


  Alternating current organic light emitting diodes based on polymer heterojunction   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.246-246-
 • Yewen Jiang, Haishu Tan, Jianquan Yao
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号