2019-02-22 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 09 , Vol.01 , 2003
Imaging an atomic beam using fluorescence   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.497-497-
 • Ming He, Jin Wang, Mingsheng Zhan
 •  


  The final limitation of receiver terminal performance with remotely pumped preamplifiers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.500-500-
 • Wei Zhang, Lili Sun, Yi Ni, Jiangde Peng, Xiaoming Liu
 •  


  An all-fiber type Er^(3+)/Yb^(3+) co-doped fiber laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.503-503-
 • Jun Li, Yubin Guo, Tianshu Wang, Yadong Sun, Bing Bai, Xiaobin Li, Guijun Hu
 •  


  Numerical analysis of polarization character in Yb^(3+)-doped fiber amplifiers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.506-506-
 • Yong Kong, Mingxiu Guo, Yutian Lu
 •  


  Optimizing the performance of TOAD by changing the wavelength and power of control pulse   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.509-509-
 • Liangsheng Wen, Peng Zuo, Jian Wu, Jintong Lin
 •  


  Variable time-period optical switching: a novel OBS implementation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.513-513-
 • Jinsong Zhang, Mingcui Cao, Fengguang Luo, Tao Chen
 •  


  Particle digital in-line holography with spherical wave recording   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.517-517-
 • Baozhen Ge, Qieni Lu, Yimo Zhang
 •  


  Robust protein microarray image segmentation using improved seeded region growing algorithm   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.520-520-
 • Liqiang Wang, Xuxiang Ni, Zukang Lu
 •  


  Image fusion using non-separable wavelet frame   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.523-523-
 • Hong Wang, Zhongliang Jing, Jianxun Li
 •  


  SOI thermo-optic modulator with fast response   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.527-527-
 • Xiaolong Wang, Jingwei Liu, Qingfeng Yan, Shaowu Chen, Jinzhong Yu
 •  


  1.55-μm Si-based MOEMS optical tunable filter   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.529-529-
 • Yuhua Zuo, Changjun Huang, Buwen Cheng, Xiao Cai, Rongwei Mao, Chuanbo Li, Liping Luo, Junhua Gao, Yunxia Bai, Lei Jiang, Chaohua Ma, Jialian Zhu, Liangchen Wang, Jinzhong Yu, Qiming Wang
 •  


  Double-pass ytterbium-doped fiber amplifier with high gain coefficient and low noise figure   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.532-532-
 • Anting Wang, Meishu Xing, Guanghui Chen, Wenkui Yang, Hai Ming, Jianping Xie, Yunxia Wu
 •  


  600-W lamp pumped CW Nd:YAG laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.535-535-
 • Qiang Li, Zhimin Wang, Zhiyong Wang, Zhensheng Yu, Hong Lei, Jiang Guo, Gang Li, Tiechuan Zuo
 •  


  Comparison of different side-pumping configurations for high power laser diode pumped solid-state laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.538-538-
 • Junqing Meng, Weibiao Chen, Xia Hou, Qiquan Hu
 •  


  High power CW diode-side-pumped Nd:YAG rod laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.541-541-
 • Hailin Wang, Weiling Huang, Zhuoyou Zhou, Hongbing Cao
 •  


  Upconversion fluorescence spectroscopy of Er^(3+)-doped lead oxyfluorosilicate glass   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.544-544-
 • Shiqing Xu, Zhongmin Yang, Guonian Wang, Shixun Dai, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  


  Thermal character in organic polymers with nanojoule femtosecond laser ablation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.547-547-
 • Xiaochang Ni, Ching-Yue Wang, Yanfeng Li, Minglie Hu, Zhuan Wang, Lu Chai
 •  


  Design of tunable wavelength microcavity organic electroluminescent diode with liquid crystal   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.550-550-
 • Haixing Chen, Jianpu Wang, Weidong Shen, Haifeng Li, Xu Liu, Peifu Gu
 •  


  Photon-activated charge domain in high-gain photoconductive switches   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.553-553-
 • Wei Shi, Huiying Dai, Xiaowei Sun
 •  


  The nonparaxial property of chirped pulsed beam   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.556-556-
 • Daquan Lu, Wei Hu, Yizhou Zheng, Zhenjun Yang
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号