2019-02-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 12 , Vol.12 , 2014
Detection of a directly modulated terahertz light with quantum-well photodetector   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.120401
 • Qingzhao Wu, Li Gu, Zhiyong Tan, Chang Wang, Juncheng Cao
 •  


  High-transmittivity non-periodic sub-wavelength high-contrast grating with large-angle beam-steering ability   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.120501
 • Changlian Ma, Yongqing Huang, Xiaofeng Duan, Xiaomin Ren
 •  


  Visible light communication based on space-division multiple access optical beamforming   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.120601
 • Sung-Man Kim, Hyun-Jun Lee
 •  


  Simulation study on an improved frequency-doubled triangular-shaped pulse train generator with reduced harmonic distortion   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.120602
 • Jing Li, TiGang Ning, Li Pei, Jingjing Zheng, Yueqin Li, Jin Yuan, Yiqun Wang, Chan Zhang, Hongyao Chen
 •  


  Novel iteration-free blind phase noise estimation for coherent optical OFDM   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.120603
 • Hongliang Ren, Jiaxing Cai, Jin Lu, Hao Wen, Linlin Xue, Yali Qin, Shuqin Guo, Shouli Zhou, Weisheng Hu
 •  


  Continuous-wave fiber cavity ring-down magnetic field sensing method based on frequency-shifted interferometry   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.120604
 • Hui Tian, Ciming Zhou, Dian Fan, Yiwen Ou, Dijia Yin
 •  


  EFPI-FBG hybrid sensor for simultaneous measurement of high temperature and large strain   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.120605
 • Li Xiong, Dongsheng Zhang, Litong Li, Yongxing Guo
 •  


  3D display with uniform resolution and low crosstalk based on two parallax interleaved barriers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121001
 • Xunbo Yu, Xinzhu Sang, Duo Chen, Peng Wang, Xin Gao, Tianqi Zhao, Binbin Yan, Chongxiu Yu, Daxiong Xu, Wenhua Dou
 •  


  Infrared small moving target detection method based on graph matching   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121002
 • Xiabin Dong, Yongbin Zheng, Shengjian Bai, Wanying Xu, Xinsheng Huang
 •  


  3D shape measurement of larger complex objects based on fringe cycle correction   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121101
 • Yanjun Fu, Jie Yang, Zhigang Wang, Haitao Wu
 •  


  Voltage-controlled optical filter based on electrowetting   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121102
 • Di Wang, Chao Liu, Qionghua Wang, Xin Zhou
 •  


  Investigation of self-adaptive algebraic tomography for gas reconstruction in larger temperature range by multiple wavelengths absorption spectroscopy   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121103
 • Ning Li, Xiaojing Lv, Chunsheng Weng
 •  


  Research on calibration method in lab of direct solar channels of Sun photometer   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121201
 • Maopeng Xia, Jianjun Li, Zhengqiang Li, Dongyang Gao, Weiwei Pang, Donghui Li, Xiaobing Zheng
 •  


  Dual-thread parallel control strategy for ophthalmic adaptive optics   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121202
 • Yongxin Yu, Yuhua Zhang
 •  


  Calibration error analysis of electro-optical detection systems   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121203
 • Qijian Tang, Xiangjun Wang, Qingping Yang
 •  


  Efficient frequency doubling of a telecom 1560 nm laser in a waveguide and frequency stabilization to Rb D2 line   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121401
 • Yashuai Han, Shanlong Guo, Jie Wang, Huifeng Liu, Jun He, Junmin Wang
 •  


  Doping transition metal ions as a method for enhancement of ablation rate in femtosecond laser irradiation of silicate glass   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121402
 • Juqiang Fang, Lan Jiang, Qiang Cao, Yanping Yuan, Liangti Qu, Ji'an Duan, Yongfeng Lu
 •  


  Laser performance and thermal lens of diode-pumped Nd, Y-codoped:SrF2 single crystals   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121403
 • Jie Guo, Jinfeng Li, Peng Gao, Liangbi Su, Jun Xu, Xiaoyan Liang
 •  


  Ultranarrow bandwidth tunable atomic filter via quantum interference-induced polarization rotation in Rb vapor   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121404
 • Zheng Tan, Xianping Sun, Jun Luo, Yong Cheng, Xiuchao Zhao, Xin Zhou, Jin Wang, Mingsheng Zhan
 •  


  2.1 μm Ho:LuAG ceramic laser intracavity pumped by a diode-pumped Tm:YAG laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121405
 • Xiaofang Yang, Haitao Huang, Deyuan Shen, Heyuan Zhu, Dingyuan Tang
 •  


  Compact and high-energy diode-side-pumped Q-switched Nd:YAG slab laser system for space application   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121406
 • Hailong Yang, Junqing Meng, Xiuhua Ma, Weibiao Chen
 •  


  Carpet anti-cloak based on transformation optics   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121601
 • Xuan Liu, Luoning Zhang, Jing Zhou, Jinwei Shi, Zhaona Wang, Dahe Liu
 •  


  Photoacoustic microscopy image resolution enhancement via directional total variation regularization   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121701
 • Zhenghua Wu, Mingjian Sun, Qiang Wang, Ting Liu, Naizhang Feng, Jie Liu, Yi Shen
 •  


  Stability of elliptic vortex solitons in anisotropic nonlocal media   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121901
 • Lijuan Ge, Ming Shen, Taocheng Zang, Lu Dai
 •  


  Steady-state Raman gain in visible and near-infrared waveband of SrWO4 and BaWO4 crystals   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.121902
 • Fang Zhang, Qinghua Zhang, Bo Wang, Dawei Hu, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Zhengping Wang, Xinguang Xu
 •  


  Factors affecting the spectrum of an electromagnetic light wave on scattering from a semisoft boundary medium   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.122901
 • Tao Wang, Xiaoqing Li, Xiaoling Ji
 •  


  Effects of acid anions, major metallic elements, and chlorides on Li detection by DFWM in graphite furnace   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.123001
 • Kun Fei, Xuemei Cheng, Xunli Yin, Haowei Chen, Jintao Bai, Zhaoyu Ren
 •  


  Investigation of combined Brillouin gain and loss in a birefringent fiber with applications in sensing   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.123101
 • Daisy Williams, Xiaoyi Bao, Liang Chen
 •  


  Novel method for simultaneous measurement of film thickness and mass fraction of urea–water solution   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.123102
 • Huinan Yang, , Xiaolong Guo, , Mingxu Su, , Xiaoshu Cai,
 •  


  Toward one nanometer X-ray focusing: a complex refractive lens design   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.123401
 • Zhi Chen, Honglan Xie, Biao Deng, Guohao Du, Huaidong Jiang, Tiqiao Xiao
 •  


  Effect of temperature on noninvasive blood glucose monitoring in vivo using optical coherence tomography-corrigendum   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.123501
 • Ya Su, X. Steve Yao, Zhuo Meng, Longzhi Wang, Haimin Yu, Tiegen Liu
 •  


  High-power sub-picosecond all-fiber laser source at 1.56 lm-corrigendum   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(12): pp.123502
 • Wen Dai, Youjian Song, Bo Xu, Amos Martinez, Shinji Yamashita, Minglie Hu, Chyingyue Wang
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号