2019-02-22 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 01 , Vol.13 , 2015
Correspondence imaging based on correlation coefficients   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010301
 • Xuri Yao, Xuefeng Liu, Wenkai Yu, Guangjie Zhai
 •  


  Optical fiber acoustic sensing multiplexing system based on TDM/SFDM   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010401
 • Jiehui Xie, Fuyin Wang, Yao Pan, Zhengliang Hu, Yongming Hu
 •  


  Multichannel wavelength multicasting for two QPSK signals based on FWM in SOA   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010601
 • Jun Qin, Yuefeng Ji, Hongxiang Wang, Danshi Wang, Min Zhang, Guo-Wei Lu
 •  


  Design of hybrid-core PCF with nearly-zero flattened dispersion and high nonlinearity   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010602
 • Xi Liu, Lihong Han, Xiaoyu Jia, Jinlong Wang, Fangyong Yu, Zhongyuan Yu
 •  


  Security enhancement for double-random phase encryption using orthogonally encoded image and electronically synthesized key data   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010603
 • In-Ho Lee, Myungjin Cho
 •  


  Compensation of chromatic dispersion for full-duplex ROF link with vector signal transmission using an optical phase shifter   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010604
 • Chao Gao, Shanguo Huang, Jinghua Xiao, Xinlu Gao, Qian Wang, Yongfeng Wei, Wensheng Zhai, Wenjing Xu, Wanyi Gu
 •  


  Scheme for generation of flat top and high signal-to-noise ratio optical frequency comb   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010605
 • Jianrui Li, Jiachuan Lin, Xiaoguang Zhang, Lixia Xi, Xianfeng Tang, Yaojun Qiao
 •  


  Dynamical phase alignment of sampling clock in optical performance monitoring system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010606
 • Aiying Yang, Chaochao Liu, Lihui Feng
 •  


  Analysis of optical characteristics of modulation devices with square and circle pixels for 3D holographic display   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010901
 • Xiao Ma, Juan Liu, Zhao Zhang, Xin Li, Jia Jia, Bin Hu, Yongtian Wang
 •  


  High dense views auto-stereoscopic three-dimensional display based on frontal projection with LLA and diffused screen   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.011001
 • Tianqi Zhao, Xinzhu Sang, Xunbo Yu, Xin Gao, Peng Wang, Yangdong Liu, Songlin Xie, Binbin Yan, Chongxiu Yu, Daxiong Xu
 •  


  Time-division-multiplexing laser seeded amplification in a tapered amplifier   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.011401
 • Wei Yang, Lin Zhou, Shitong Long, Wencui Peng, Jin Wang, Mingsheng Zhan
 •  


  Effect of environmental media on ablation rate of stainless steel under femtosecond laser multiple raster scans   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.011402
 • Zeqin Cui, , Yingqi Li , Wenxian Wang, , Chenghsiang Lin, Bingshe Xu
 •  


  Diode-pumped Yb:SSO chirped pulse amplifier with 1 ps pulse duration   [Editors' Pick]   [Cover Pager]   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.011403
 • Jinfeng Li, Peng Gao, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu, Xiaoyan Liang,
 •  


  Efficient femtosecond optical parametric oscillator pumped by all solid-state mode-locking Yb:YCOB laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.011901
 • Wenlong Tian, Jiangfeng Zhu, Zhaohua Wang, Zhiyi Wei
 •  


  Terahertz radiation from pentacene organic diode at room temperature   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.012301
 • Jian Deng Yan Wang, Bing Yang, Yuguang Ma
 •  


  Single-slit diffraction of the arbitrary vector beams   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.012302
 • Sixing Xi, Xiaolei Wang, Qiang Wang, Shuai Huang, Shengjiang Chang, Lie Lin
 •  


  Terahertz broadband polarizer using bilayer subwavelength metal wire-grid structure on polyimide film   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.012303
 • Xiao Wu, Huayue Li, Shixiong Liang, Jianjun Liu, Zhanghua Han, Zhi Hong
 •  


  Spectral technique for measuring phase retardation of a wave plate   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.012601
 • Wei Wang, Jianzhong Chen, Zhongbo Liu
 •  


  Analysis of Faraday–Michelson quantum key distribution system with unbalanced attenuation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.012701
 • Xiaotian Song, , Hongwei Li, , Chunmei Zhang, , Dong Wang, , Shuang Wang, , Zhenqiang Yin, , Wei Chen, , Zhengfu Han,
 •  


  New proposal of modulation of amplitude-squeezed state of light by intensity variation of a low-frequency coherent message signal   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.012702
 • Saibal Mitra, Sourangshu Mukhopadhyay
 •  


  Optical heterodyne Herriott-type multipass laser absorption spectrometer   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.013001
 • Chuanliang Li, Lulu Liu, Xuanbing Qiu, Jilin Wei, Lunhua Deng, Yangqin Chen
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号