2019-02-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 02 , Vol.13 , 2015
Non-resonant magneto-optical effects in cold atoms   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.020201
 • Jinyin Wan, Huadong Cheng, Yanling Meng, Ling Xiao, Peng Liu, Xiumei Wang, Yaning Wang, Liang Liu
 •  


  Free space optical beam coupled to surface plasmonic polariton waves via designed grooves in metal film   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.020501
 • Yuegang Chen, Zhiyuan Li
 •  


  Diffractive self-imaging based on selective etching of a ferroelectric domain inversion grating   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.020502
 • Yunlin Chen, Tianwei Fan, Man Tong
 •  


  Wide dynamic range experiments on a resonator fiber optic gyro based on closed-loop frequency locking technique   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.020601
 • Yongqiu Zheng, Yongfeng Ren, Panlong An, Chengqun Chu, Xiaofeng Li, Chenyang Xue, Jun Liu, Shubin Yan
 •  


  Spin effect on a single-mode single-polarization optical fiber   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.020602
 • Minning Ji, Gang-Ding Peng, Yanhua Luo
 •  


  Fifty-five km reach, bidirectional, 400 Gb/s (40 \times 10 Gb/s), channel-reuse DWDM–PON employing a self-wavelength managed tunable laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.020603
 • Zhiguo Zhang, Xu Jiang, Jiahe Wang, Xue Chen, Liqian Wang
 •  


  Optical design for an LED-based handheld underwater wireless optical communication system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.020801
 • Chen Chen, Xiaohui Zhang, Jionghui Rao
 •  


  Visualized measurement of the electric field in large aperture LiNbO3 crystal by digital holographic interferometry   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.020901
 • Zhiyong Lu, Jianfeng Sun, Yu Zhou, Ning Zhang, Zhiwei Sun, Liren Liu
 •  


  Trapezoidal phase mask coronagraph   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021101
 • Zichen Cao, Qing Cao, Yajun Ge, Rongfei Hu, Minning Zhu
 •  


  Study of selectively buried ion-exchange glass waveguides using backside masking   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021301
 • Chongyang Pei, Gencheng Wang, Bing Yang, Longzhi Yang, Yinlei Hao, Xiaoqing Jiang, Jianyi Yang
 •  


  Highly efficient reduced graphene oxide mode-locked Nd:GGG laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021401
 • Chunhua Zuo, Jia Hou, Baitao Zhang, Jingliang He
 •  


  Electro-optically Q-switched 946 nm laser of a composite Nd:YAG crystal   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021402
 • Jing Huang, Xiuhan Hu, Weibiao Chen
 •  


  High-peak-power passively Q-switched 1.3 \mu m Nd:YAG/V3+:YAG laser pumped by a pulsed laser diode   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021403
 • Zhaowei Wang, Baitao Zhang, Jian Ning, Xiaotong Zhang, Xiancui Su, Ruwei Zhao
 •  


  Efficient multi-wavelength lasers made of Nd:GdLuAG crystal   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021404
 • Yongguang Zhao, Zhengping Wang, Haohai Yu, Xiaodong Xu, Jun Xu, Xinguang Xu
 •  


  Adjustable unbalanced quantum random-number generator   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021405
 • Manli Xu, Jingzheng Huang, Wenye Liang, Chunmei Zhang, Shuang Wang, Zhenqiang Yin, Wei Chen, Zhengfu Han
 •  


  Few-layer graphene film fabricated by femtosecond pulse laser deposition without catalytic layers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021601
 • Xiangming Dong, Shibing Liu, Haiying Song, Peng Gu, Xiaoli Li
 •  


  Enhancement of the upconversion luminescence in Y2O3:Er3+ powders by codoping with La3+ ions   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.021602
 • Ruoshan Lei, Huanping Wang, Shiqing Xu, Yin Tian, Lihui Huang
 •  


  Rapid fabrication of terahertz lens via three-dimensional printing technology   [Editors' Pick]   [Cover Pager]   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.022201
 • Zhongqi Zhang, Xuli Wei, Changming Liu, Kejia Wang, Jinsong Liu, Zhengang Yang
 •  


  Moisture absorption characteristics of a SiO2 film from 2 to 3 \mu m   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(02): pp.023101
 • Yun Cui, Hao Li, Kui Yi, Jianda Shao
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号