2019-01-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[060.2410]High efficiency broad bandwidth erbium-doped superfluorescent fiber source      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(06): pp.311-311-
 • Wencai Huang, Hai Ming, Jianping Xie, Xiyao Chen, Anting Wang, Liang Lu
 •  
  An all-fiber type Er^(3+)/Yb^(3+) co-doped fiber laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.503-503-
 • Jun Li, Yubin Guo, Tianshu Wang, Yadong Sun, Bing Bai, Xiaobin Li, Guijun Hu
 •  
  Er-doped concentric-cores optical fiber for simultaneous amplification and compensation of positive dispersion      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(01): pp.12-12-
 • Pramod R. Watekar, M. L. N. Goswami, H. N. Acharya, J. C. Biswas, B. P. Pal
 •  
  Simulation analysis of one-stage C+L-band erbium-doped fiber ASE source with double-pass bi-directional pumping configuration      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(03): pp.125-125-
 • Wencai Huang, Hai Ming
 •  
  Wavelength and duration tunable soliton generation from a regeneratively mode-locked fiber laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.604-604-
 • Bin Tan, Zhiyong Li, Zhaoying Wang, Chunfeng Ge, Dongfang Jia, Wenjun Ni, Shichen Li
 •  
  Dual wavelength erbium-doped fiber laser with a lateral pressure-tuned Hi-Bi fiber Bragg grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(12): pp.686-686-
 • Lingyun Xiong, Guiyun Kai, Lei Sun, Xinhuan Feng, Chunxian Xiao, Yange Liu, Shuzhong Yuan, Xiaoyi Dong
 •  
  An 88-nm broadband ASE source with bismuth-based erbium-doped fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.4-4-
 • Yanyong Wang, Huanmin Bao, Xiaojun Jiang, Tianxin Yang, Shichen Li, Zhan Sui, Mingzhong Li, Lei Ding, Yiming Luo, Runchang Zhao
 •  
  Ultra-low noise C-band erbium-doped fiber preamplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.6-6-
 • Yanyong Wang, Huanmin Bao, Xiaojun Jiang, Tianxin Yang, Shichen Li, Zhan Sui, Mingzhong Li, Lei Ding, Janjun Wang, Yue Liang
 •  
  Performance of optical amplifier employing silica host magnesium-aluminum-germanium co-doped erbium-doped fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.187-187-
 • Yongjun Fu, Kai Zheng, Wei Jian, Shuisheng Jian
 •  
  Multi-wavelength fiber source based on double-pass superfluorescent fiber source and a reflection Mach-Zehnder filter      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(05): pp.253-253-
 • Wencai Huang, Hai Ming, Xiulin Wang, Huiying Xu
 •  
  Pages:1 2 3 4 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号