2019-01-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[070.6110]Optical tomography based on nonredundant array scanning holography      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(06): pp.343-343-
 • Ping Sun, Jinghui Xie, Yuanlin Zhou
 •  
  Image fusion based on expectation maximization algorithm and steerable pyramid      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(07): pp.386-386-
 • Gang Liu, Zhongliang Jing, Shaoyuan Sun, Jianxun Li, Zhenhua Li, Henry Leung
 •  
  A novel technique for wireless optical communications with lenslet array processor      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(05): pp.265-267-3
 • Weiqing Pan, Liren Liu, Hongzhan Liu, Shaogeng Deng
 •  
  113-W in-phase mode output from two ytterbium-doped large-core double-cladding fiber lasers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(07): pp.412-414-3
 • Bing He, Qihong Lou, Jun Zhou, Yinghui Zheng, Dong Xue, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Fangpei Zhang, Yunfeng Qi, Jianqiang Zhu, Jinyan Li, Shiyu Li, Zhijiang Wang
 •  
  Image recognition of laser radar using linear SVM correlation filter      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(09): pp.549-551-3
 • Jianfeng Sun, Qi Li, Wei Lu, Qi Wang
 •  
  Optimal wavelet filter bank design for image fusion      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(11): pp.636-638-3
 • Gang Liu, Xueqin Lv, Guohong Huang
 •  
  Analysis, fabrication, and measurement of Y aperture element frequency selective surface      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(11): pp.660-661-2
 • Xiaoqiu Li, Jianmin Zhou, Jinsong Gao
 •  
  Closely packed dense frequency selective surface      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(06): pp.441-442-2
 • Hongyan Jia, Jinsong Gao, Xiaoguo Feng
 •  
  Control of soliton interactions by use of super-Gaussian sliding-frequency filters      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(07): pp.476-478-3
 • Yingji He, Jinping Tian, Guosheng Zhou, Wenrui Xue, Yan Xiao, Hezhou Wang
 •  
  Homomorphic partial differential equation filtering method for electronic speckle pattern interferometry fringes based on fringe density      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(03): pp.210-213-4
 • Fang Zhang, Wenyao Liu, Lin Xia, Jinjiang Wang, Yue Zhu
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号