2019-02-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[140.3280]High-power output from a compact OPCPA laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.24-24-
 • Zhizhan Xu, Xiaodong Yang, Yuxin Leng, Haihe Lu, Lihuang Lin, Zhengquan Zhang, Ruxin Li, Wenqi Zhang, Dingjun Yin, Shiqi Jin, Jiahui Peng, Bin Tang, Baozhen Zhao
 •  
  Theoretical study on the laser gain of a multi-stage dye laser amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.34-34-
 • Xianglei Kong, Xianyi Zhang, Xiaolin Luo, Shudong Zhang, Wei Zhang, Haiyang Li
 •  
  A compact Ti:sapphire femtosecond pulse amplifier without stretcher at high repetition rate      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.225-225-
 • Guanghua Cheng, Lianjun Yu, Yishan Wang, Qing Liu, Guofu Chen, Wei Zhao
 •  
  Dual sub-picosecond and sub-nanosecond laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(11): pp.658-658-
 • Xinglong Xie, Fengqiao Liu, Jingxin Yang, Xin Yang, Meirong Li, Zhiling Xue, Qi Gao, Fuyi Guan, Weiqing Zhang, Guanlong Huang, Yifei Zhuang, Aimei Han, Zunqi Lin
 •  
  Power amplifier for 1064 nm using Yb3+-doped double-clad fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.98-98-
 • Lingfeng Kong, Qihong Lou, Jun Zhou, Zhonglin Wu, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Jianqiang Zhu, Zhijiang Wang
 •  
  Ultrabroad-band wavelength converter with high flattening conversion efficiency in a semiconductor optical amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(03): pp.168-168-
 • Xiaofeng Xu, Jue Wei, Zhihui Kang, Yun Jiang, Huifang Zhang, Jinyue Gao
 •  
  Generation of high energy and good beam quality pulses with a master oscillator power amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(07): pp.399-399-
 • Zhigang Li, Z. Xiong, Nicholas Moore, Chen Tao, G. C. Lim, Weiling Huang, Dexiu Huang
 •  
  Soft X-ray amplification in 3- and 4-mm-diameter capillaries      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(11): pp.658-658-
 • Yuanli Cheng, Yongpeng Zhao, Qi Wang, Taniguch, Y. Hayashi, E. Hotta
 •  
  Enhancement of stimulated Raman scattering of acetone and the generation of three-color laser by using fluorescence dye RB      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.46-46-
 • Juan Cheng, Yinghong He, Haoyi Zuo, Jingguo Yang
 •  
  Polarization-independent wavelength conversion using a single semiconductor optical amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(02): pp.110-110-
 • Xiaofeng Xu, Jue Wei, Zhihui Kang, Yun Jiang, Weizhong Zhu Yunyun Qiao, Jinyue Gao
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号