2019-01-19 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[140.3440]Experimental investigation of the effects of laser parameters on laser propulsion      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.538-538-
 • Ping Gong, Rongqing Tan, Zhiping Tang, Yijun Zheng, Jian Cai, Changjun Ke, Xiaojun Hu, Chongyi Wan, Yanning Yu, Shiming Liu, Jin Wu, Jinwen Zhou, Yan Lv, Guang Zheng
 •  
  Multi-use laser impulse pendulum and laser propulsion parameters measurement      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(11): pp.650-650-
 • Jing Li, Huifeng Tong, Jian Cai, Zhiping Tang, Shengli Li
 •  
  Laser micro-impulse torsion pendulum      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(02): pp.76-76-
 • Jing Li, Zhiping Tang
 •  
  A strain-induced birefringent double-clad fiber Bragg grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(07): pp.383-383-
 • Lijun Li, Lei Sun, Wande Fan, Zhi Wang, Jianhua Luo, Shenggui Fu, Shuzhong Yuan, Xiaoyi Dong
 •  
  Coupling coefficient for TEA CO2 laser propulsion with variable pulse repetition rate      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(02): pp.99-100-2
 • Yijun Zheng, Rongqing Tan, Donglei Wang, Guang Zheng, Changjun Ke, Kuohai Zhang, Chongyi Wan, Jin Wu
 •  
  Laser-induced breakdown spectroscopy based detection of lunar soil simulants for moon exploration      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(01): pp.58-59-2
 • Rong Shu, Hongxing Qi, Gang Lv, Demin Ma, Zhiping He, Yongqi Xue
 •  
  Investigation of pulsed laser ablation process of Hg0.8Cd0.2Te      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(08): pp.468-471-4
 • Xinling Zhou, Chuansong Chen, Baoyuan Man, Juan Guo
 •  
  Impact of organic contamination in vacuum on laser-induced damage threshold of TiO2/SiO2 dielectric mirrors      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(11): pp.680-682-3
 • Yun Cui, Hua Yu, Yuanan Zhao, Yunxia Jin, Hongbo He, Jianda Shao
 •  
  Controlled calibration method for laser induced breakdown spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(01): pp.5-8-4
 • Li Wang, Chijian Zhang, Yuan Feng
 •  
  Damage induced by femtosecond laser in optical dielectric films      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(01): pp.49-51-3
 • Caihua Huang, Yiyu Xue, Zhilin Xia, Yuan'an Zhao, Fangfang Yang, Peitao Guo
 •  
  Pages:1 2 3 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号