2019-02-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[140.4050]Figure-eight actively-passively mode-locked erbium-doped fiber laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(03): pp.128-128-
 • Zhaoying Wang, Zhenhong Yu, Chunfeng Ge, Ruifeng Zhang, Dongfang Jia, Shichen Li
 •  
  Rational harmonic figure-eight actively-passively mode-locked erbium-doped fiber laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(05): pp.283-283-
 • Zhaoying Wang, Zhenhong Yu, Peiliang Gao, Tianxin Yang, Ruifeng Zhang, Dongfang Jia, Shichen Li
 •  
  Hybrid-type passively and actively modelocked fiber laser with a DI-NOLM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(05): pp.286-286-
 • Yongkui Ding, Yongqiang Wang, Zhiyong Li, Li Tan, Jianhui Liu, Shichen Li
 •  
  Comparative study of the mode-locking of Nd:GdVO_(4) and Nd:YAG lasers with semiconductor saturable absorber mirrors      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(08): pp.477-477-
 • Bingyuan Zhang, Gang Li, Meng Chen, Yonggang Wang, Zhigang Zhang
 •  
  Stable mode-locking in an Yb:YAG laser with a fast SESAM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(12): pp.695-695-
 • Guifang Ju, Lu Chai, Qingyue Wang, Zhigang Zhang, Yonggang Wang, Xiaoyu Ma
 •  
  Nearly transform-limited optical pulse from a passively mode-locked laser diode      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(01): pp.36-36-
 • Rongjian Du, Wanghua Xiang, Guizhong Zhang
 •  
  Q-switched mode-locked diode-pumped Nd:YVO4 laser with a saturable Bragg reflector      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(05): pp.275-275-
 • Juan Du, Jingliang He, Jie Liu, Qiuxia Jiang, Sheng Liu, Huitian Wang
 •  
  A unidirectional room temperature multi-wavelength fiber ring laser without isolator      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(05): pp.282-282-
 • Guoyong Sun, Jing Yang, Ronghui Qu, Zujie Fang, Xiangzhao Wang
 •  
  Quasi-soliton generation in solid-state lasers with semiconductor saturable absorber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(07): pp.414-414-
 • Palihati Mijeti, Tursunjan Ablekim
 •  
  Passive mode locking of an Yb:YAB laser with a low modulation depth SESAM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(08): pp.466-466-
 • Yinghong Xue, Qingyue Wang, Zhigang Zhang, Lu Chai, Zhuan Wang, Yingkui Han, Hong Sun, Jing Li, Jiyang Wang, Yonggang Wang, Xiaoyu Ma, Yanrong Song
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号