2019-02-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[140.5680]Stable mode-locking in an Yb:YAG laser with a fast SESAM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(12): pp.695-695-
 • Guifang Ju, Lu Chai, Qingyue Wang, Zhigang Zhang, Yonggang Wang, Xiaoyu Ma
 •  
  Passive mode locking of an Yb:YAB laser with a low modulation depth SESAM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(08): pp.466-466-
 • Yinghong Xue, Qingyue Wang, Zhigang Zhang, Lu Chai, Zhuan Wang, Yingkui Han, Hong Sun, Jing Li, Jiyang Wang, Yonggang Wang, Xiaoyu Ma, Yanrong Song
 •  
  Theoretical study on longitudinally pumped Yb^(3+):Y2O3 lasers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.28-28-
 • Haixia Ma, Qihong Lou, Yunfeng Qi, Jingxing Dong, Yunrong Wei
 •  
  Passively Q-switched Nd:GdVO4 solid-state lasers with stabilized repetition rates      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.520-520-
 • Haifeng Pan, Heping Zeng
 •  
  Diode-pumped efficient laser action of Yb3+:LYSO crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(03): pp.172-174-3
 • Juan Du, Xiaoyan Liang, Yi Xu, Ruxin Li, Guangjun Zhao, Chengfeng Yan, Liangbi Su, Jun Xu, Zhizhan Xu
 •  
  Eyesafe microchip laser for laser range finder application      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.243-245-3
 • Do-Hyun Park, Hyoung-Ha Jeon, Seung-Il Oh
 •  
  Low threshold Nd^(3+):KY(WO4)2 laser operated at 1072 nm pumped by diode      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(10): pp.582-584-3
 • Lang Lin, Zhenqiang Chen, Ge Zhang, Rugang Wang, Zhen Li, Jingzhao Li
 •  
  Continuous-wave operation of a room-temperature Tm:YAP-pumped Ho:YAG laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(07): pp.520-522-3
 • Baoquan Yao, Xiaoming Duan, Yufeng Li, Liangliang Zheng, Yuezhu Wang, Guangjun Zhao, Jun Xu
 •  
  Diode-pumped high-efficiency Tm:YLF laser at room temperature      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(08): pp.591-593-3
 • Xiaoming Duan, Baoquan Yao, Yunjun Zhang, Chengwei Song, Youlun Ju, Yuezhu Wang
 •  
  End-pumped all solid-state high repetition rate Tm,Ho:LuLF laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(02): pp.021401
 • Shijiang Shu, Ting Yu, Junyan Hou, Rongtao Liu, Minjie Huang, Weibiao Chen
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号