2019-01-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[160.2750]Mixed heavy metal effect on emission properties of Er^(3+)-doped borosilicate glasses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(05): pp.294-294-
 • Jianhu Yang, Shixun Dai, Lei Wen, Nengli Dai, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  
  Preparation and optical spectroscopy of phosphate glasses containing divalent europium ions      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(05): pp.296-296-
 • Haiping Xia, Hongwei Song, Qiuhua Nie, Jianli Zhang, Jinhao Wang, Jiwei Wang, Tiefeng Xu, Jiahua Zhang
 •  
  Upconversion fluorescence spectroscopy of Er^(3+)-doped lead oxyfluorosilicate glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.544-544-
 • Shiqing Xu, Zhongmin Yang, Guonian Wang, Shixun Dai, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  
  Strong upconversion luminescence in Er^(3+)/Yb^(3+)-doped halide modified tellurite glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(10): pp.611-611-
 • Jianhu Yang, Lei Wen, Shixun Dai, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  
  Influence of OH groups on 1.5-μm emission of Yb^(3+)/Er^(3+) co-doped tungsten-tellurite glasses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(12): pp.702-702-
 • Jiacheng Li, Hefang Hu, Fuxi Gan
 •  
  Broadband 1.5-um emission of erbium-doped TeO2-WO3-Nb2O5 glass for potential WDM amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.106-106-
 • Shiqing Xu, Shixun Dai, Junjie Zhang, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  
  Spectroscopic properties of Er^(3+)-doped AlF_(3)-La_(2)O_(3)-Al_(2)O_(3)-SiO_(2) glasses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(04): pp.229-229-
 • Debao Zhang, Baoyu Chen, Zhuping Liu, Shunguang Li, Lili Hu
 •  
  Femtosecond laser induced defects in various silica glasses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(04): pp.246-246-
 • Qinling Zhou, Liying Liu, Lei Xu, Wencheng Wang, Jianrong Qiu, Congshan Zhu, Fuxi Gan
 •  
  Avoiding silicon/glass bonding damage with fusion bonding method      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.541-541-
 • Daohong Yang, Chen Xu, Guangdi Shen
 •  
  Amplified spontaneous emission properties of a single mode Er3+-doped tellurite fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.543-543-
 • Junjie Zhang, Shixun Dai, Shiqing Xu, Guonian Wang, Liyan Zhang, Lili Hu
 •  
  Pages:1 2 3 4 5 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号