2019-01-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[160.4330]Readout of super-resolution marks with Ti thin film      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(07): pp.420-420-
 • Jingsong Wei, Yang Wang, Wendong Xu, Zhenrong Sun, Feng Zhang, Fei Zhou, Fuxi Gan
 •  
  Supercontinuum generation with 15-fs pump pulses in microstructured fiber with combination core and random cladding      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.122-122-
 • Yuping Zhang, Yi Zheng, Xiaojun Huang, Yanyong Wang, Li Wang, Kainan Zhou, Xiaodong Wang, Yi Guo, Xiaofeng Yuan, Guiyao Zhou, Lantian Hou, Zhiyun Hou, Guangzhong Xing, Jianquan Yao
 •  
  Static recording characteristics of new type super-resolution near-field structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.611-611-
 • Feng Zhang, Wendong Xu, Yang Wang, Jinsong Wei, Fei Zhou, Xiumin Gao, Fuxi Gan
 •  
  Read-only memory disk with AgOx super-resolution mask layer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(02): pp.113-113-
 • Feng Zhang, Yang Wang, Wendong Xu, Hongren Shi, Fuxi Gan
 •  
  Two- and three-photon absorption in a novel fluorene-based compound      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(06): pp.351-351-
 • Wenbo Ma, Yiqun Wu, Donghong Gu, Fuxi Gan
 •  
  Broadband continuum generation in an irregularly multicore microstructured optical fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(06): pp.355-355-
 • Peiguang Yan, Yaqing Jia, Hongxin Su, Yigang Li, Lei Ding, Wei Zhang, Kecheng Lv, Tiequn Zhang, Xiaonong Zhu, Qinlin Guo, Guiyao Zhou, Lantian Hou
 •  
  Study on third-order nonlinear optical properties of a soluble poly(p-phenylene vinylene) derivative      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.539-539-
 • Baoming Li, Hongcai Wu, Xiaoqi Li, Wenhui Yi
 •  
  Generation of multi-wavelength light sources for optical communications in aperiodic optical superlattice      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(12): pp.708-708-
 • Fei Wu, Xianfeng Chen, Xianglong Zeng, Yuping Chen, Yuxing Xia
 •  
  High-efficiency 1598.5-nm third Stokes Raman laser based on barium nitrate crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(07): pp.404-406-3
 • Huiting Chen, Qihong Lou, Jingxing Dong, Wanchun Chen
 •  
  Design and preparation of frequency doubling antireflection coating with different thicknesses of interlayer for LiB3O5 crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(01): pp.60-62-3
 • Zhenxia Deng, Huihui Gao, Lianjun Xiao, Hongbo He, Zhengxiu Fan, Jianda Shao
 •  
  Pages:1 2 3 4 5 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号