2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[160.4760]Growth of strain-compensated InGaAs/GaAsP multiple quantum wells by MOVPE      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.21-21-
 • Yongqin Yu, Xiaoyang Zhang, Baibiao Huang, Jiyong Wei, Hailong Zhou, Jiaoqing Pan, Xiaoyan Qin, Zhongxiang Ren
 •  
  Measurement of optical penetration depth and refractive index of human tissue      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.44-44-
 • Shusen Xie, Hui Li, Buhong Li
 •  
  Study on energy up-conversion in Yb, Ho:YAG crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(03): pp.180-180-
 • Lilei Huang, Liangneng Wu, Yanbin Fu
 •  
  Upconversion fluorescence spectroscopy of Er^(3+)-doped lead oxyfluorosilicate glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.544-544-
 • Shiqing Xu, Zhongmin Yang, Guonian Wang, Shixun Dai, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  
  Growth and optical characteristics of ZnCdSe/ZnSe QWs on Si substrate with ZnO buffer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(11): pp.668-668-
 • Xiaohua Wang, Xiwu Fan, Chongxin Shan, Jiying Zhang, Zhenzhong Zhang, Youming Lu, Yichun Liu, Zhongyuan Jia, Jingchang Zhong, Dezhen Shen
 •  
  Nonlinear optical properties of Er2O3-doped 75Nb2O5-20TeO2-5ZnO glasses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.109-109-
 • Yufei Wang, Zhenrong Sun, Shi'an Zhang, Zugeng Wang, Jian Lin, Wenhai Huang, Zhizhan Xu, Ruxin Li
 •  
  Optical absorption properties of Ge-Sb-Te films      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(03): pp.177-177-
 • Ming Fang, Qinghui Li, Fuxi Gan
 •  
  Polarized operation of Yb3+:YAl3(BO3)4 CW and mode-locked lasers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(06): pp.339-339-
 • Yanrong Song, Qingyue Wang
 •  
  A novel coupled quantum well structure with large field-induced refractive index change and low absorption loss at 1.55 μm      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.533-533-
 • Zhixin Xu, Qiang Zhou, Xiaoqing Jiang, Xihua Li, Jianyi Yang, Minghua Wang
 •  
  Blue upconversion luminescence in Tm^(3+)/Yb^(3+) co-doped new oxyfluoride tellurite glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.536-536-
 • Shiqing Xu, Hongping Ma, Dawei Fang, Zaixuan Zhang, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号