2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[190.4160]Flat-top phase-matched high-order harmonics in gas-filled cell      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(06): pp.347-347-
 • Xinhua Xie, Zhinan Zeng, Ruxin Li, Yunpei Deng, Haihe Lu, Dingjun Yin, Zhizhan Xu
 •  
  The dependence of high-order harmonic generation on the laser frequency and inter-nuclear distance from multi-atom molecular ions      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(01): pp.49-51-3
 • Yufeng Wang, Zhenrong Sun, Xiangyun Zhang, Jun Xiao, Li Deng, Weiping Zhang, Zugeng Wang, Zhinan Zeng
 •  
  Spectral interference effect in high-order harmonic generation with an ellipticity-modulated driving infrared pulse      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.118-121-4
 • Yinghui Zheng, Hui Xiong, Zhinan Zeng, Yiping Huo, Zhiguang Wang, Xiaochun Ge, Ruxin Li, Zhizhan Xu
 •  
  Fundamental properties of high-order harmonic generation from field-free aligned molecules with intense femtosecond laser pulses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.139-142-4
 • Kenzo Miyazaki, Godai Miyaji, Masanori Kaku, Kazumichi Yoshii
 •  
  Study of van Gieson's picrofuchsin staining on second-harmonic generation in type I collagen      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(12): pp.882-885-4
 • Hanping Liu, Zhengfei Zhuang, Lingling Zhao, Junle Qu, Xiaoyuan Deng
 •  
  Sixth harmonic generation of 1064-nm laser in KBBF prism coupling devices under two kinds of gas conditions      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(07): pp.621-623-3
 • Chengming Li, Yong Zhou, Nan Zong, Zuyan Xu, Xiaoyang Wang, Yong Zhu
 •  
  Plasma effect on the phase matching of high harmonic generation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(01): pp.011901
 • Hui Lu, Candong Liu, Shitong Zhao, Peng Liu
 •  
  Generation of isolated attosecond pulses with a specific waveform two-color laser field      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(04): pp.041901
 • Jinping Yao, Yao Li, Ya Cheng
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号