2019-01-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[190.4970]High-power output from a compact OPCPA laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.24-24-
 • Zhizhan Xu, Xiaodong Yang, Yuxin Leng, Haihe Lu, Lihuang Lin, Zhengquan Zhang, Ruxin Li, Wenqi Zhang, Dingjun Yin, Shiqi Jin, Jiahui Peng, Bin Tang, Baozhen Zhao
 •  
  Angle-tuned Signal-resonated Optical Parametric Oscillator based on Periodically Poled Lithium Niobate      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(06): pp.346-346-
 • Baigang Zhang, Jianquan Yao, Hao Zhang, Degang Xu, Peng Wang, Xuejin Li, Xin Ding
 •  
  Dual sub-picosecond and sub-nanosecond laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(11): pp.658-658-
 • Xinglong Xie, Fengqiao Liu, Jingxin Yang, Xin Yang, Meirong Li, Zhiling Xue, Qi Gao, Fuyi Guan, Weiqing Zhang, Guanlong Huang, Yifei Zhuang, Aimei Han, Zunqi Lin
 •  
  Infrared OPO temperature tuning based on periodically-poled lithium niobate      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(12): pp.711-711-
 • Xuejin Li, Baigang Zhang, Jianquan Yao, Jiefeng Zhang
 •  
  Investigation of near-collinear degenerated quasi-phase matching optical parametric amplification using PPKTP crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(03): pp.168-168-
 • Baozhen Zhao, Xiaoyan Liang, Yuxin Leng, Cheng Wang, Juan Du, Zhengquan Zhang, Zhizhan Xu
 •  
  Generation of multi-wavelength light sources for optical communications in aperiodic optical superlattice      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(12): pp.708-708-
 • Fei Wu, Xianfeng Chen, Xianglong Zeng, Yuping Chen, Yuxing Xia
 •  
  A tunable optical parametric generator by using a quasi-phase-matched crystal with different wedge angles      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(04): pp.234-236-3
 • Tieli Zhang, Baigang Zhang, Haifeng Li, Feng Ji, Yang Lu, Xin Zhao, Peng Wang, Jianquan Yao
 •  
  Widely and continuously tunable optical parametric generator based on MgO-doped periodically poled LiNbO3 crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(09): pp.539-541-3
 • Shuyan Diao, Jianquan Yao, Yi Zheng, Youfu Geng, Xiaoling Tan, Qiang Liu, Longhao Xu
 •  
  High-peak-power, high-repetition-rate intracavity optical parametric oscillator at 1.57 microns      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(02): pp.93-95-3
 • Yuye Wang, Degang Xu, Yizhong Yu, Wuqi Wen, Jingping Xiong, Peng Wang, Jianquan Yao
 •  
  Middle-infrared intracavity periodically poled MgO:LiNbO3 optical parametric oscillator      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(07): pp.426-427-2
 • Xingbao Zhang, Baoquan Yao, Yuezhu Wang, Youlun Ju, Yunjun Zhang
 •  
  Pages:1 2 3 4 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号