2019-01-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[220.4610]The study of nanojoule femtosecond laser ablation on organic glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(07): pp.429-429-
 • Xiaochang Ni, Ching-Yue Wang, Zhuan Wang, Minglie Hu, Yanfeng Li, Lu Chai
 •  
  Writing of internal gratings in optical glass with a femtosecond laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.119-119-
 • Guanghua Cheng, Qing Liu, Yishan Wang, Lianjun Yu, Wei Zhao, Guofu Chen
 •  
  Near-field lithography on the azobenzene polymer liquid crystal films      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(02): pp.107-107-
 • Douguo Zhang, Pei Wang, Yonghua Lu, Ming Bai, Jun Yang, Lin Tang, Jiangying Zhang, Hai Ming, Qijin Zhang, Jian Liu, Zebo Zhang, Li Cao, Anlian Pan
 •  
  Paired interference 3-dB coupler based on SOI rib waveguides with anisotropic chemical wet etching      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(04): pp.215-217-3
 • Zhiyong Li, Jinzhong Yu, Shaowu Chen, Jingwei Liu, Jinsong Xia
 •  
  Self-assembly of gold nanoparticles into nanoholes through annealing in the fabrication of square lattices of nanocylinders      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(11): pp.657-659-3
 • Xinping Zhang, Baoquan Sun, Hongcang Guo, Jinrong Tian, Yanrong Song, Li Wang
 •  
  Manufacturing and testing of a cubic SiC surface      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(06): pp.534-536-3
 • Feng Yan, Di Fan, Binzhi Zhang, Longhai Yin, Ruigang Li, Xuejun Zhang
 •  
  Research on the resolution of micro stereo lithography      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(08): pp.724-727-4
 • Xiang Wang, Jijun He, Xiangtao Pei, Peng Shao, Jiaru Chu, Wenhao Huang
 •  
  Material removal model of vertical impinging in fluid jet polishing      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(03): pp.323-325-3
 • Chunyan Shi, Jiahu Yuan, Fan Wu, Xi Hou, Yongjian Wan
 •  
  Design and fabrication of polymeric multimode power splitter with secondary asymmetric branches      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(08): pp.081302
 • Shu Li, Qiao Lin, Liuhua Chen, Xingkun Wu
 •  
  Ultra-precision figuring using submerged jet polishing      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(09): pp.092201
 • Chunyan Shi, Jiahu Yuan, Fan Wu, Yongjian Wan
 •  
  Pages:1 2 3 4 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号