2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[230.5298]Polarization beam splitter based on dielectric periodic structure with different EFCs for two polarizations      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(10): pp.794-796-3
 • Yuan Zhang, Yurong Jiang, Xia Li, Wei Xue
 •  
  Multi-wavelength photonic band gaps based on quasi-periodically poled lithium niobate ordered in Fibonacci sequences      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(06): pp.508-511-4
 • Zhuoer Zhou, Jianhong Shi, Xianfeng Chen
 •  
  Light extraction of GaN LEDs with 2-D photonic crystal structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(10): pp.918-920-3
 • Hongwei Liu, Qiang Kan, Chunxia Wang, Feng Yu, Xingsheng Xu, Hongda Chen
 •  
  Fabrication of 3D colloidal photonic crystals in cavity of optical fiber end face      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(05): pp.515-516-2
 • Wenhua Guo, Ming Wang, Ping Yu, Qing Liu
 •  
  Growth and optical properties of Cr3+-doped CdWO4 single crystals      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(04): pp.042301
 • Yuntao Wan, Haoyang Hu, Haiping Xia, Yuepin Zhang, Haochuan Jiang, Hongbing Chen
 •  
  Fabrication of air-bridged Kerr nonlinear polymer photonic crystal slab structures in near-infrared region      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(11): pp.112202
 • Ziming Meng, Xiaolan Zhong, Chen Wang, Zhiyuan Li
 •  
  Enhanced slow light propagation in photonic crystal waveguides using angular properties of scatter elements      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(12): pp.122301
 • Daobin Wang, Jie Zhang, Yongli Zhao, Sai Chen, Lihua Yuan, Jingli Lei, Cairong Zhang, Shanglin Hou
 •  
  Design and analysis of superlens based on complex two-dimensional square lattice photonic crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(10): pp.102303
 • Somayeh Raf iee Dastjerdi, Majid Ghanaatshoar, Toshiaki Hattori
 •  
  Ultra-wideband optical diode based on photonic crystal 90° bend and directional coupler      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.102301
 • Jin Lu, Hongliang Ren, Shuqin Guo, Dongyuan Gu, Hao Wen, Yali Qin, Shouli Zhou, Weisheng Hu, Chun Jiang
 •  
  Broadband polarization beam splitter based on a negative refractive lithium niobate photonic crystal slab      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(04): pp.042301
 • Siqi Duan, Yuping Chen, Guangzhen Li, Chuanyi Zhu, and Xianfeng Chen
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号