2019-01-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[280.1415]Optical cavity coupled surface plasmon resonance sensing for enhanced sensitivity      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(12): pp.916-918-3
 • Zheng Zheng, Xin Zhao, Jinsong Zhu, Jim Diamond
 •  
  Static sensitivity calculation of a novel fiber optic biosensor      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(12): pp.922-924-3
 • Zhongchen Bai, Shuijie Qin, Jing Li, Dashun Huang, Xin Zhang
 •  
  Immunosensor application based on Raman spectroscopy of porous silicon      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(02): pp.022801
 • Tao Jiang, Jiaqing Mo, Xiaoyi Lv, Pengfei Yan, Zhenhong Jia, Jiangwei Li, Fuchun Zhang
 •  
  In-line Fabry-Perot refractive index sensor based on microcavity      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(08): pp.082802
 • Feng Xu, Lu Lu, Weiwei Lu, Benli Yu
 •  
  Optical f iber sensor based on the short-range surface plasmon polariton mode      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(01): pp.010602
 • Xiaoyan Wang, Fang Liu, Ao Liu, Boyu Fan, Kaiyu Cui, Xue Feng, Wei Zhang, Yidong Huang
 •  
  SERS measurement of cancerous cells with optical fiber sensor      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(s2): pp.S23002
 • Shupeng Liu, Yuxue Bai, Zhenyi Chen, Na Chen, Jing Huang, Lianxin Li, Bo Lu
 •  
  Reflection-type infrared biosensor based on surface plasmonics in graphene ribbon arrays      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(08): pp.082801
 • Wei Wei, Jinpeng Nong, Linlong Tang, Guiwen Zhang, Xiao Jiang, Yong Zhu
 •  
  Hollow-waveguide-based carbon dioxide sensor for capnography      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(11): pp.111201
 • Bo Xiong, Zhenhui Du, Lin Liu, Zheyuan Zhang, Jinyi Li, and Qiling Cai
 •  
  Industrial and medical applications of fiber Bragg gratings (Invited Paper)      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(12): pp.120007
 • Zhengyong Liu, Hwa-Yaw Tam
 •  
  Single-waveguide-based microresonators for optical sensing      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(01): pp.010006
 • Zhuoran Wang, Lei Guan, Yuren Chen, Li Dong, and Guohui Yuan
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号