2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[290.5860]Growth and optical characteristics of ZnCdSe/ZnSe QWs on Si substrate with ZnO buffer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(11): pp.668-668-
 • Xiaohua Wang, Xiwu Fan, Chongxin Shan, Jiying Zhang, Zhenzhong Zhang, Youming Lu, Yichun Liu, Zhongyuan Jia, Jingchang Zhong, Dezhen Shen
 •  
  Study on forward stimulated Brillouin scattering in a backward pumped fiber Raman amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(11): pp.627-627-
 • Zaixuan Zhang, Laixiao Li, Dan Geng, Bizhi Dai, Yongxing Jin, Honglin Liu, Insoo S. Kim, Jianfeng Wang, Xiaobiao Wu, Dawei Fang, Songlin Zhuang
 •  
  Amplification effect on stimulated Brillouin scattering in the S-band forward G652 fiber Raman amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(11): pp.629-629-
 • Zaixuan Zhang, Bizhi Dai, Laixiao Li, Haifeng Xu, Honglin Liu, Jianfeng Wang, Chenxia Li, Insoo S. Kim
 •  
  Design of the sample cell in near-field      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(11): pp.671-674-4
 • surface-enhanced
 •  
  Study on nitridation processes of \beta-Ga2O3 single crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(04): pp.282-285-4
 • Xing Li, Changtai Xia, Xiaoli He, Guangqing Pei, Jungang Zhang, Jun Xu
 •  
  Design of Raman-parametric fiber amplifier for wavelength division multiplex transmission system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(05): pp.327-330-4
 • Xiaohong Jiang, Chun Jiang, Xiaoming Zhang
 •  
  Dependence of surface-enhanced Raman scattering from Calf thymus DNA on anions      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(07): pp.526-529-4
 • Jichun Zhu, Yanhui Zhang, Liangping Wu, Zugeng Wang, Zhenrong Sun
 •  
  Ultraviolet Raman lidar for high-accuracy profiling of aerosol extinction coefficient      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(02): pp.95-97-3
 • Fei Gao, Xiaoquan Song, Yufeng Wan, Yi Zhou, Dengxin Hua
 •  
  Interaction between antitumor drug and silver nanoparticles: combined fluorscence and surface enhanced Raman scattering study      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(10): pp.894-897-4
 • Jing Yang, Hong Wang, Zhuyuan Wang, Xuebin Tan, Chunyuan Song, Ruohu Zhang, Jin Li, Yiping Cui
 •  
  Tagged molecule induced nanoparticle aggregation:Raman reporter-labeled immuno-Au aggregate as immuno-sensor      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(03): pp.309-312-4
 • Chunyuan Song, Zhuyuan Wang, Ruohu Zhang, Jing Yang, Xuebin Tan, Yiping Cui
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号