2019-01-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[300.6380]Measurement of the wavelength modulation indices with selective reflection spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(07): pp.426-426-
 • Liantuan Xiao, Jianming Zhao, Wangbao Yin, Yanting Zhao, Bernard Journet, Suotang Jia
 •  
  Large scale gas leakage monitoring with tunable diode laser absorption spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(02): pp.116-118-3
 • Ruifeng Kan, Wenqing Liu, Yujun Zhang, Jianguo Liu, Min Wang, Dong Chen, Jiuying Chen, Yiben Cui
 •  
  A high sensitivity spectrometer with tunable diode laser for ambient methane monitoring      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(01): pp.54-57-4
 • Ruifeng Kan, Wenqing Liu, Yujun Zhang, Jianguo Liu, Min Wang, Dong Chen, Jiuying Chen, Yiben Cui
 •  
  Fiber-distributed multi-channel open-path H2S sensor based on tunable diode laser absorption spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(02): pp.121-124-4
 • Dong Chen, Wenqing Liu, Yujun Zhang, Jianguo Liu, Ruifeng Kan, Min Wang, Xi Fang, Yiben Cui
 •  
  Behaviors of harmonic signals in wavelength-modulated spectroscopy under high absorption strength      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(09): pp.552-555-4
 • Yuntao Wang, Haiwen Cai, Jianxin Geng, Zhengqing Pan, Dijun Chen, Zujie Fang
 •  
  An approach of open-path gas sensor based on tunable diode laser absorption spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(06): pp.437-440-4
 • Hui Xia, Wenqing Liu, Yujun Zhang, Ruifeng Kan, Min Wang, Ying He, Yiben Cui, Jun Ruan, Hui Geng
 •  
  Wavelength modulation spectroscopy based on quasi-continuous-wave diode lasers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(03): pp.033001
 • Rubin Qi, Zhenhui Du, Dongyu Gao, Jinyi Li, Kexin Xu
 •  
  Revisiting the laser frequency locking method using acousto-optic frequency modulation transfer spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(12): pp.121401
 • Yukun Luo, Shuhua Yan, Aiai Jia, Chunhua Wei, Zehuan Li, Enlong Wang, and Jun Yang
 •  
  Frequency-stabilized laser system at 1572 nm for space-borne CO2 detection LIDAR      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(03): pp.031401
 • Juan Du, Yanguang Sun, Dijun Chen, Yongji Mu, Minjie Huang, Zhongguo Yang, Jiqiao Liu, Decang Bi, Xia Hou, and Weibiao Chen
 •  
  Widely tunable laser frequency offset locking to the atomic resonance line with frequency modulation spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(05): pp.050201
 • Anqi Wang, Zhixin Meng, and Yanying Feng
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号