2019-01-18 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[350.4010]Theoretical analysis and experimental verification of a cost-effective chromatic dispersion monitoring method in a 40-Gb/s optical fiber communication system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(10): pp.573-573-
 • Yan Li, Jin Zhang, Jinlong Yu, Wencai Jing, Yimo Zhang, Ge Zhou
 •  
  Generation of millimeter-wave sub-carrier optical pulse by using a Fabry-Perot interferometer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(01): pp.8-10-3
 • Qing Ye, Ronghui Qu, Zujie Fang
 •  
  Frequency selective surface with a flat topped passband      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(12): pp.715-716-2
 • Hongyan Jia, Jinsong Gao, Xiaoguo Feng, Qingwen Meng
 •  
  UWB monocycle pulse generation based on optical cross-polarization modulation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(11): pp.990-992-3
 • Shiguang Wang, Hongwei Chen, Minghua Chen, Shizhong Xie
 •  
  Generation of millimeter-wave sub-carrier optical pulse by using cascaded all-pass cavities      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(01): pp.7-10-4
 • Qinfeng Xu, Qing Ye, Zhengqing Pan, Zujie Fang, Haiwen Cai, Ronghui Qu
 •  
  Evaporative cooling rubidium atoms with microwave radiation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(04): pp.351-353-3
 • Dezhi Xiong, Pengjun Wang, Haixia Chen, Jing Zhang
 •  
  Photonic ultra-wideband monocycle pulses generation using semiconductor optical amplifier and electro-absorber in parallel      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(09): pp.902-905-4
 • Bingbing Wu, Jian Wu, Kun Xu, Xiaobin Hong, Junyi Zhang, Jintong Lin
 •  
  Novel photonic approach to microwave frequency measurement using tunable group delay line      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(08): pp.081301
 • Pengsheng Wu, Xiuyou Han, Yiying Gu, Shanfeng Li, Shu Hu, Mingshan Zhao
 •  
  Microwave resonant electro-optic bulk phase modulator for two-dimensional smoothing by spectral dispersion in SG-II      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(05): pp.052301
 • Youen Jiang, Xuechun Li, Shenlei Zhou, Wei Fan, Zunqi Lin
 •  
  Stable multi-frequency generator based on phase-locked optical frequency combs      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(02): pp.020602
 • Chao Zhang, Dongning Sun, Weilin Xie, Zongyang Xia, Siwei Wang, Hongxiao Shi, Yitian Tong, Yi Dong, Weisheng Hu
 •  
  Pages:1 2 3 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号